¨
baner.jpg

Středisko záloh

     V říjnu roku 2000 na návrh náčelníka Vojenské zpravodajské služby vznikla rota aktivních záloh 601. skupiny speciálních sil. Do Prostějova bylo povoláno čtyřicetčtyři bývalých příslušníků průzkumných jednotek České armády, kteří absolvovali dvoutýdenní intenzivní výcvik v oblasti výsadkové, odborné a taktické přípravy, který vyvrcholil dvěma seskoky padákem a třídenním cvičením v terénu. Od 1.1.2014 byla rota aktivních záloh transformována na středisko záloh speciálních sil 601.skss.

Struktura 601.skss

    Vojáci střediska záloh jsou cvičeni pro speciální průzkum, jehož úkolem je získávat strategické informace v týlu nepřítele. Výcvik je veden instruktory a příslušníky 601.skss, kteří mají zkušenosti z bojových misí v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. Výcvik zahrnuje seskoky na padáku OVP-12SL, slanění z vrtulníku, zasazení přistávacím výsadkem. Nacvičují taktiku přesunu malých jednotek v týlu nepřítele, způsoby pátrání a pozorování, činnost při kontaktu s nepřítelem a další standardní operační postupy.

Nové video : "Zimní výcvik AZ 601. skss - (2018)"

Video "Výcvik střediska záloh 601.skss - 2016"

Rozhovor velitele 601.skss o výcviku výcviku záloh ze dne 30.5.2015

   Vojáci střediska záloh jsou vyzbrojeni pistolemi Glock 17, samopalem Sa-58, odstřelovacími puškami SVDSN3 (Dragunov) a kulomety FN 7,62 Minimi a PKM. Dále disponují nosiči pancéřových plátů NPP 2006. Mezi průzkumné prostředky patří přístroje pro noční vidění, laserové dálkoměry, fotoaparáty s teleobjektivy a další speciální technika

    Středisko záloh se jako plnohodnotná složka 601.skss pravidelně zúčastňuje celoútvarových cvičení.

Cvičení střediska záloh v září 2015Zájemci o službu u střediska záloh

Zašlete svůj životopis poštou na adresu:
VÚ 8280 – personální oddělení
Letecká 1
796 01 Prostějov

V případě dotazů kontaktovat pracovníka personálního oddělení na telefonním čísle: 973 411 593, nebo na emailu: zalohy@601skss.cz

Strukturu životopisů naleznete zde

Základním předpokladem k přijetí jsou minimálně 2 roky odsloužené jako voják v činné službě nebo jako příslušník aktivních záloh. Minimálním požadavkem na vzdělání je střední s maturitou.

Uchazeči budou pozváni na výběrové řízení, kde proběhne přezkoušení z fyzické zdatnostipsychologický test. Dále je nutné projít vyšetřením ve Vojenské nemocnici se zdravotní klasifikací A-výsadkář. Po předložení čistého Výpisu z rejstříku trestů, jsou uchazeči zařazeni k jednotce.

Termíny výběrového řízení ke středisku záloh: 31.8.2020 . Bližší informace na personálním oddělení.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Tabulky přezkoušení z tělesné přípravy:

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz