¨
baner.jpg

Speciální výcvik

    Výcvik u 601. skupiny speciálních sil je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností jednotlivců s důrazem na jejich odbornost při působení v týmech.

    Výcvik začíná v podstatě již výběrovým řízením, po jehož úspěšném absolvování a přijetí do řad 601. skupiny speciálních sil následuje dvanáctiměsíční kvalifikační kurz.  

    Úspěšní absolventi kvalifikačního kurzu jsou zařazeni do týmů k bojovým jednotkám. Poté každý příslušník absolvuje kurzy potřebné pro svou odbornost při působení v týmu.

    Hlavními zdroji pro výcvik jsou odborné kurzy, vojenská cvičení s mezinárodní účastí a praktické zkušenosti ze zahraničních misí. Nezanedbatelnou část výcviku představuje připrava na práci v mezinárodním prostředí. Pro správné směrování výcviku a výměnu zkušeností jsou velkým přínosem mezinárodní konference.

    U 601. skss probíhá také výcvik specifických odborností (specialistů) : ženisti/potápěči, pyrotechnici, odstřelovači, FAC, aj.

    Příslušníci 601. skss jsou připravováni pro působení za všech klimatických a povětrnostních podmínek.


Výcvik kvalifikačního kurzu


Střelecký výcvik


Výsadkový výcvik


Ženijní specialisté


Odstřelovači


Skupina technických prostředků


FAC (Forward Air Control ) - Letečtí návodčí


Boj v zastavěných aglomeracích


Zdravotní příprava


Zahraniční cvičení a výcviky


Cvičení s účastí zahraničních partnerů


STŘEDISKO VELENÍ A ZABEZPEČENÍ

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz