¨
baner.jpg

Vážení přátelé,

                      vítám Vás na internetových stránkách 601. skupiny speciálních sil.

    Naším cílem je prostřednictvím těchto stránek informovat veřejnost o historii, poslání a událostech týkajících se tohoto elitního vojenského útvaru. Vzhledem k povaze úkolů, které speciální síly plní, podléhají mnohé aspekty naší práce utajení a nelze je tudíž zveřejňovat. Jsme si však vědomi, že veřejnost se o problematiku speciálních sil a činnost naší jednotky zajímá, a proto chceme v maximální možné míře poskytovat zajímavé a užitečné informace a aktuality týkající se naší činnosti.

    601. skupina speciálních sil je od 1. ledna 2015 součástí Armády České republiky. Tato jednotka poskytuje strategický nástroj, jenž svými jedinečnými schopnostmi významně přispívá k zabezpečení bezpečnosti a obrany naší země.

    Svojí bohatou historií a především vynikajícími výsledky a úspěchy v soudobých vojenských operacích si 601. skupina speciálních sil vybudovala značné renomé a to nejen v rámci ozbrojených sil České republiky, ale i v zahraniční komunitě speciálních sil. Svými schopnostmi, dovednostmi, přístupem k plnění zadaných úkolů a vysokou profesionalitou představuje tato jednotka také hodnotný a efektivní příspěvek České republiky do mezinárodních operací Severoatlantické aliance, případně jiných koaličních uskupení našich spojenců.

    Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří projevujete zájem o speciální síly a náš útvar. Zájem veřejnosti reprezentovaný návštěvností těchto internetových stránek, jakož i Vašimi příspěvky, nám dodává pocit hrdosti a je pro nás obrovskou motivací a povzbuzením do další práce, kterou chápeme jako své poslání a službu naší vlasti.

    Doufám, že informace, které naleznete na těchto stránkách, pro Vás budou užitečné a přínosné.

DUM SPIRO SPERO
(motto jednotky)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz