¨
baner.jpg

 

Úkoly 601.skupiny speciálních sil


   

    Ředitelství speciálních sil MO společně s 601. skupinou speciálních sil jsou strategickými nástroji, které se významně podílejí na zajištění bezpečnosti naší vlasti. Role 601. skss vyplývají jednak z obecně definovaných úkolů speciálních sil podle doktrín NATO a dále pak z úkolů definovaných nejvyšším národním velením.

1. Speciální průzkum a zpravodajská činnost (SpPz)

     Je to základní role s vysokou důležitostí, kdy speciální síly poskytují strategické informace, například pro následné vojenské operace či politicko-vojenská rozhodnutí.

2. Ofenzivní činnost (OfČ)

     Jedná se o operace útočného charakteru prováděné za účelem eliminovat cíl zájmu, získat informace, materiál nebo osoby. Mezi typické úderné akce patří: léčka, přepad nebo navádění přesné munice na cíl.

3. Podpora a vliv (PdV)

     Zahrnuje operace širokého spektra aktivit zaměřených na podporu zájmových subjektů nebo jejich cílené ovlivňování. Typickým příkladem z minulých operací 601. skss je výcvik speciálních složek afghánských bezpečnostních sil.Úkolová uskupení speciálních sil působí ve třech druzích speciálních operací:

1. Národní operace

     - operace, kdy vyčleněné síly a prostředky zůstávají plně pod národním velením.

Ochrana zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu

 

2. Alianční operace

     - operace, kdy vyčleněné síly a prostředky působí v rámci operací pod vedením NATO/EU. Určitý stupeň pravomoci velení a řízení je předán mezinárodnímu veliteli.

KFOR, ÚUSS ISAF 2011-2012

3. Koaliční operace

     - operace, kdy vyčleněné síly a prostředky působí v rámci mezinárodních koalic (mimo NATO/EU). Určitý stupeň pravomoci velení a řízení je předán mezinárodnímu veliteli.

EF 2004, 2006, 2008-2009


Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz