¨
baner.jpg

  Cvičení Cobra 13 pokračuje

   Cvičení Cobra 13 se svým průběhem dostala do fáze intenzivního plnění bojových úkolů. Bojové úkoly jsou plněny souběžně všemi úkolovými uskupeními (SOTGs) na území několika států (Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Česká republika), a přilehlých vodstev- Baltské moře. SOTG 40, Úkolové uskupení vyčleněné z řad příslušníků 601.skss, plní úkoly v jižní části Freedonie (Česká republika a Polsko).

   601. skupina speciálních sil (SOTG 40), při plnění plného spektra speciálních operací (speciální průzkum, ofenzivní činnost, podpora a vliv), spolupracuje, stejně jako během výcviku v průběhu roku, i s několika úzce specializovanými jednotkami AČR. Spolupráce s těmito jednotkami je dlouhodobá a probíhá na základě dohod o součinnosti. Tyto dohody vymezují rámec spolupráce, dílčí zodpovědnosti jednotlivých účastníků a jsou tak základním kamenem dlouhodobé společné synergie. Zároveň, poté co instruktoři 601.skss cvičí přičleněné příslušníky v oblasti bojových dovedností na požadovanou úroveň, mohou tito vojáci přispět a podpořit speciální síly při plnění úkolů. Mezi podporující jednotky patří 103. centrum CIMIC/PSYOPS z Olomouce a Centrum vojenské kynologie Chotyně. Speciální vrtulníková jednotka (SOATU) z 22. základny letectva z Náměště nad Oslavou, budovaná na popud a za významné podpory velitele amerických speciálních sil v Evropě (COM SOCEUR, Commander Special Operations Command Europe) je partnerem již tradičním a vzájemná spolupráce vychází z prioritního předurčení této vrtúlníkové jednotky na podporu 601.skss při provádění speciálních operací. Aby byl výčet cvičících úplný, je nutno zmínit i účast příslušníků aktivních záloh 601.skss, kteří, coby nedílná součást speciálních sil, nemohou na nejvýznamnějším cvičení roku chybět.

   Díky přítomnosti podporujících jednotek je v průběhu cvičení procvičován nejen rozhodovací proces, operační plánování, operativní řízení a následné plnění úkolů v souladu s jednotlivými rolemi speciálních sil, ale je také výtečná příležitost ke sladění činností a postupů s výše uvedenými prvky zařazenými do sestavy Úkolového uskupení speciálních sil. Díky cvičením jako je Cobra 13 se možnosti procvičit schopnosti speciálních sil posunují ještě o pomyslný kousek dále.
(26.11.2013)

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz