¨
baner.jpg

Speciální struktura


     Struktura útvaru umožňuje plánovat, řídit, zabezpečit a provést až dvě nezávislé operace speciálních sil mimo území ČR. Pro speciální síly je charakteristický vyšší poměr štáb + logistika / bojová část vzhledem ke specifice plnění úkolů

601.skupina speciálních sil je složena z těchto prvků:

  • velitelství a štáb
  • bojové jednotky
  • zabezpečovací jednotky

     Kromě základních bojových jednotek jsou u útvaru k dispozici specialisté - odstřelovači, potápěči, pyrotechnici, FAC a specialisté na technické prostředky průzkumu. Tito specialisté jsou doplňováni do bojových skupin, které jsou vytvářeny na základě konkrétního úkolu "ad hoc".

     Vzhledem k tomu, že úkoly plní malé operační celky, každý příslušník bojového uskupení je schopen vykonávat minimálně dvě funkce (např. zástupce velitele je zároveň zdravotníkem skupiny).


Postavení 601. skss v systému velení AČR


    

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz