¨
baner.jpg

Nadační fond speciálních sil

Internetové stránky Nadačního fondu speciálních sil : www.nadacnifondspecialnichsil.cz


Posláním a účelem nadačního fondu je především:
  1. zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory obětem pracovních úrazů s trvalými následky (zaměstnancům speciálních sil a osobám působícím v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky pracovních úrazů a pomoci těmto obětem pracovního úrazu k opětovnému začlenění do společnosti,

  2. zajišťování finanční, materiální, humanitární nebo vzdělávací podpory pozůstalým (po zaměstnancích speciálních sil a po osobách působících v jejich prospěch) s cílem se snáze vyrovnat s následky tohoto úmrtí a pomoci pozůstalým udržet si přiměřenou kvalitu života,

  3. další veřejně prospěšná činnost.

   Číslo bankovního účtu nadačního fondu vedeného v Komerční bance:
   43-9412310217 kód banky 0100


Předseda správní rady nadačního fondu: Ing. Vladimír GANZAR
tel: 973 411 548
mob: +420 606 530 304
Související dokumenty:
Statut NF: PDF ke stažení
Úplné znění zakládací listiny nadačního fondu: PDF ke stažení
Výroční zpráva NF speciálních sil 2017: PDF ke stažení

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz