¨
baner.jpg

Speciální materiál

     Materiál, kterým 601. skss disponuje je unikátní, což vychází z jedinečnosti jednotky a plněných úkolů. Potřeba nejmodernějšího vybavení je mimo jiné jak prevencí, tak i reakcí na používané metody a prostředky nepřítele jemuž vojáci čelí. Moderní přístroje dávají vojákům v operacích výhodu, která může být klíčová pro splnění úkolů a v neposlední řadě eliminuje lidské ztráty.

     Vybavení srovnatelné se světovými speciálními jednotkami usnadňuje spolupráci a jeho znalost ovládání umožňuje využívání prostředků koaličních partnerů v multinárodních bojových uskupeních. Vzhledem ke specifičnosti jednotky a širokému spektru plněných úkolů je sledování trendů ve vývoji zbraní a technického vybavení samozřejmostí.


ZBRANĚ

 

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz