¨
baner.jpg

Historie vzniku 601.skupiny speciálních sil


     Útvar vznikl v říjnu 1952 jako výsadková brigáda. Na teritoriu města Prostějov působí od roku 1960, kam byla přemístěna z Prešova, který leží na východním Slovensku, jako 22. výsadková brigáda.

historie2.jpg, 12 kB

     Reorganizací a redislokací 7. výsadkového pluku v Holešově a 1. a 4. výsadkové průzkumné roty v Chrudimi vzniká v roce 1969 v Prostějově 22. výsadkový pluk. Až do roku 1969 byly jednotky útvaru cvičeny podle tehdejšího sovětského vzoru jako hromadné výsadky s úkoly obsadit a do příchodu hlavních sil bránit významné vojenské objekty.

historie.jpg, 20 kB

     Od roku 1969 tvoří organizační strukturu výsadkového pluku již jen jeden výsadkový průzkumný prapor a dvě výsadkové průzkumné roty. Reorganizací v roce 1976 zanikly jednotky hromadných výsadků a pluk se zaměřil na výcvik malých průzkumných skupin, které byly cvičeny k vysazení do týlu protivníka s úkoly průzkumné a diverzní činnosti.

     V roce 1988 byl útvar reorganizován na 22. výsadkovou brigádu a její organizační struktura se nadále vyvíjela.

     V roce 1995 vzniká 6. speciální brigáda, jejíž struktura se v roce 1998 podstatně přizpůsobila strukturám speciálních jednotek armád států NATO.

vycvik.jpg, 27 kB

     U příležitosti oslav 54. výročí ukončení II.světové války byl brigádě v roce 1999 propůjčen prezidentem republiky čestný historický název - GENERÁLA MORAVCE.

     Po vstupu ČR do NATO se struktura jednotky ještě více přiblížila standardům Aliance a v roce 2001 vznikla 6. skupina speciálních sil.

    Tato jednotka byla v souladu s reformou AČR v červenci 2003 reorganizována na 601. skupinu speciálních sil.

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz