baner.jpg

Panoramatický pohled
na CAMP PROSTĚJOV

DSC00162.jpg, 5 kB

601.skupina speciálních sil
v operaci ENDURING FREEDOM 06


      Kontingent speciálních sil (KSS) AČR pro operaci Trvalá Svoboda (Enduring Freedom) působí na území Afghánistánu na základě mandátu schváleného vládou a Parlamentem ČR.
     Úkolem KSS je provádět speciální průzkum, úderné akce a další druhy speciálních operací na jihu země s cílem eliminovat aktivity nepřítele (především skupiny Talibánu a Al-Kajdy ) a tím přispět k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Afghánistánu.
      KSS působí v sestavě mnohonárodního uskupení speciálních sil a zůstává nadále pod velením velitelství speciálních sil pro operaci Trvalá Svoboda i po rozšíření působnosti jednotek NATO a převzetí zodpovědnosti za jih krajiny jednotkami ISAF.
      Nasazení Kontingentu do operace je v pořadí druhým bojovým nasazením v novodobé historii AČR a zároveň druhou bojovou operací příslušníků 601.skss.

     Přesun jednotky do prostoru nasazení byl ukončen v polovině měsíce května. Okamžitě po příletu na spojeneckou základnu Kandahár byla zahájena bojová příprava, kontrola spojovacích prostředků, zbraňových systémů a operační plánování. Nezbytná fáze přípravy byla ukončena v rekordně krátkém čase přesto, že příslušníci Kontingentu se museli kromě jiného vypořádat s extrémními klimatickými podmínkami (teploty kolem 50°C ve stínu, vysoká prašnost, nulová vlhkost).

      Z důvodu zvýšení efektivity bojových operací byl Kontingent rozdělen na dvě větší části a další styčné prvky.

      Dočasným domovem příslušníků KSS se stal „CAMP PROSTĚJOV“, který byl vlastními silami odřadu logistiky v rámci možností dobudován nejenom jako velice kvalitní centrum pro činnost operačního štábu, ale i jako prostor pro přípravu a obnovu bojeschopnosti všech prvků Kontingentu. Po celou dobu činnosti je však v táboře udržován vysoký stupeň pohotovosti, protože základna Kandahár je častým terčem raketových útoků.

      Operační základnou se stala jedna ze základen spojeneckých speciálních sil v těžko přístupném vysokohorském terénu. Již samotný bezpečný, několik nocí trvající přesun značného množství osob, techniky a materiálu na předsunutou základnu byl složitou operací.

      Příslušníci 601.skupiny speciálních sil jsou od začátku června aktivně zapojeni do bojů proti nepříteli v provincii, která je historicky považována za útočiště Talibánu a jeho operační prostor. Úkolové uskupení KSS bylo zapojeno do všech významných operací koaličních sil (např.“Mountain Thrust“) a dále plní úkoly podle schváleného mandátu. V rámci plnění bojových úkolů došlo k několika přímým bojům se skupinami nepřítele a k jejich eliminaci bez vážnějších zranění na vlastní straně. Součástí plnění úkolů je i spolupráce s místní legitimní armádou, státními orgány a pomoc místnímu obyvatelstvu.

      Vysoká profesionalita, připravenost, morálka a materiální vybavení příslušníků speciálních sil AČR dávají vysoké předpoklady pro úspěšné splnění všech úkolů v misi navzdory skutečnosti, že celková bezpečnostní situace na jihu země je v současné době hodnocena jako nejhorší od začátku bojů v roce 2001.

Články související s misí EF 2006


Fotogalerie

fotogalerie_tt.jpg, 10 kB

Popis upraveného
bojového vozidla
LRD 110


Zakladní výzbroj a
výstroj příslušníka
skupiny speciálního určení

vojaksf_t.jpg, 3 kB

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz