baner.jpg

Aukce kalendáře Speciálních sil na podporu pozůstalých po příslušníkovi zásahové jednotky, který zemřel na následky zranění při výkonu služby


Pravidla Aukce

I. Úvodní ustanovení

Předmětem Aukce je 12 ks kalendáře Speciálních sil na rok 2020
s osobním věnováním velitele 601.skss.

Organizátorem Aukce je Nadační fond speciálních sil generála Moravce, se sídlem Letecká 3135/1, 79601 Prostějov, IČ 29282705,
č.účtu 43-9412310217/0100, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou N 359/SM 19330/2018/KSBR (dále jen „organizátor“).

Aukce bude probíhat od 9.3.2020 do 15. 5. 2020 na internetových stránkách 601 skupiny speciálních sil, které jsou zpřístupňovány veřejnosti pod doménou http://www.601skss.cz/aukce.html

Cílem Aukce je získání finančních prostředků pro veřejnou sbírku vyhlášenou nezávislým odborovým svazem ZO č. 2 Správy Západočeského kraje, která vznikla na podporu pozůstalých po policistovi zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Marku Rožňovi – jeho manželky a dvou malých dětí. Tento policista zemřel na následky zranění, které utrpěl při výkonu služby dne 12. listopadu 2019. Celková vydražená částka bude Nadačním fondem speciálních sil generála Moravce předána na sbírkový účet.

Číslo účtu Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce: 43-9412310217/0100. Aukce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je plně svéprávná.

Účastníkem Aukce je osoba splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci, která respektuje pravidla Aukce a která zašle způsobem níže uvedeným svůj návrh.

Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce měnit její pravidla, popřípadě Aukci v jejím průběhu zrušit.

II. Průběh Aukce

Aukce bude zahájena organizátorem dne 9. 3. 2020 v 9:00, přičemž základní vyvolávací cena za kalendář je 500,-Kč.

Na webové stránce http://www.601skss.cz/aukce.html bude tabulka s kalendáři, přičemž každý kalendář bude mít své číslo, vyvolávací cenu a nevyšší aktuální nabídnutou cenu za každý kalendář.

Cenové nabídky vyšší než 500,-Kč mohou účastníci Aukce posílat organizátorovi své závazné návrhy, a to na emailovou adresu aukce.kalendar@601skss.cz

Osoby, které budou chtít vstoupit do aukce, musí v mailu uvést své kontaktní údaje, číslo kalendáře na který bidují (navrhují svou cenu) a konkrétní částku.

Každý účastník může v průběhu aukce zaslat i více návrhů, přičemž platí, že platný je vždy návrh nejvyšší.

Správce webu bude pravidelně v pracovní dny upravovat aktuální stav v tabulce na webu podle nejvyšších nabídek.

Návrhy může účastník posílat v průběhu dne, kdy Aukce probíhá, a to kdykoliv během trvání Aukce.

Konec Aukce je naplánován na 16:00 dne 15. 5. 2020.

Organizátor do 10 dnů po ukončení Aukce vyzve vítěze Aukce, tedy 12 účastníků, kteří podali návrh s nejvyšší cenou,
k poskytnutí jím uvedených částek jakožto účelového daru pro Nadační fond speciálních sil generála Moravce:
43-9412310217/0100 variabilní symbol 8280601 nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. S vítězi bude sepsána darovací smlouva. Po připsání částky na účet bude vítězi Aukce na základě jeho vyžádání předáno potvrzení o přijetí daru a kalendář Speciálních sil na rok 2020. Předání se uskuteční v sídle organizátora.

V případě, že vítěz Aukce ve stanovené lhůtě nezašle Nadačnímu fondu speciálních sil generála Moravce jím uvedenou částku odpovídající vítězné nabídce, popř. zaslání výslovně odmítne, může organizátor vyzvat druhého, popř. dalšího
v pořadí k poskytnutí tímto účastníkem nabídnuté výše daru, popřípadě Aukci zrušit. Právo volby přísluší organizátorovi.

III. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla budou po celou dobu trvání Aukce zveřejněna na internetových stránkách
http://www.601skss.cz/aukce.html

Tabulka aukce

  Vyvolávací cena Aktuální nabídka
kalendář č.1
500
3000,-
kalendář č.2
500
1000,-
kalendář č.3
500
3460,-
kalendář č.4
500
2000,-
kalendář č.5
500
5500,-
kalendář č.6
500
3000,-
kalendář č.7
500
2000,-
kalendář č.8
500
1600,-
kalendář č.9
500
2700,-
kalendář č.10
500
5500,-
kalendář č.11
500
1000,-
kalendář č.12
500
1000,-
     aktualizováno : 18.5.2020 14:45 aukce byla ukončena

 

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz