Archiv událostí


Štědrý den s dětmi ze Základní školy a Dětského domova v Prostějově

      Stalo se již tradicí, že vojáci 601.skupiny speciálních sil navštívili děti ze Základní školy a Dětského domova v Prostějově na vánoční besídce. Děti recitovaly básničky, tančily, zazpívaly si v doprovodu kytary a na závěr jim zástupci 601.skss rozdali malé dárečky, které neodmyslitelně patří k vánocům.
      Velitel útvaru pak předal řediteli školy finanční dar, získaný dobrovolnou sbírkou u ŘŘSS a 601.skss ve výši 39 000 Kč. (27.12.2007)Zahraniční cvičení

    Závěr výcvikového roku 2007 byl ve znamení významných zahraničních cvičení. Vojáci 601.skupiny speciálních sil si na území SRN prověřili své schopnosti hned dvakrát.
     Cvičení ARRCADE FUSSION 07 bylo zaměřeno na práci štábu, kde byli naši příslušníci začleněni do mezinárodního uskupení velitelství speciálních sil. Odtud procvičovali plánování a řízení zvláštních operací proti imaginárnímu protivníkovi.
    Cvičení ASSEGAI EYES představuje každoroční prověření příslušníků bojových jednotek při plnění úkolů speciálního průzkumu a úderných operací.
     V letošním roce bylo toto cvičení organizováno ve výcvikovém prostoru, který poskytoval rozsáhlé objekty-osady, uměle vytvořený jeskynní systém, „ kill house “ (zařízení umožňující výcvik boje v budovách s ostrou municí) a další zařízení, které posouvají výcvik blíže k realitě.
     Kromě prověření vlastní úrovně výcviku představuje společné cvičení s partnerskými státy ideální možnosti k porovnání dosaženého stupně připravenosti.
     Výsledky cvičení a hodnocení zahraničních partnerů hovoří zcela jednoznačně: „ Česká skupina speciálních sil je velmi schopný element s výraznými zkušenostmi z nasazení v bojových operacích a s velmi dobře zvládnutou činností v plánování, řízení a provádění zadaných úkolů. “ ( 19.12.2007 )


Vzpomínka na 3. výročí tragické události

      Dne 9. prosince 2007 tomu budou již tři roky od osudné události ve Vrahovicích. Nehoda nákladního automobilu s rychlíkem si vyžádala celkem pět mrtvých a šest zraněných vojáků 601. skupiny speciálních sil.
      U pomníčku ve Vrahovicích a na pietním místě útvaru uctili dnes jejich památku spolu s příslušníky 601. skss také ředitel Vojenského zpravodajství brig. gen. Ing. Ondrej Páleník, představitelé města Prostějova - starosta Ing. Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák, zástupci Policie ČR, Městské policie Prostějov, rodinní příslušníci obětí a další hosté.
      Dnešní pietní akt budiž vzpomínkou na naše kamarády, kteří se bohužel těchto dnů nedožili.
V našich srdcích navždy zůstanete.
(07.12.2007)


Velvyslanec USA ocenil úspěchy 601. skss v operaci Enduring Freedom 2006

     Dne 2.10.2007 navštívil 601. skupinu speciálních sil velvyslanec USA pan Richard W. Graber. Velvyslance spolu se svou chotí přivítali na půdě 601. skss ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Ing. Ondrej Páleník a velitel útvaru plukovník gšt. Ing. Milan Kovanda.
(03.10.2007)

celý článek >>>


„ Special forces Steel-Man “

      Dne 21. 9. 07 proběhl již čtvrtý ročník závodu v triatlonu „Special forces Steel-Man“ který se skládá ze tří disciplín: plavání 500 m, jízda na kole 50 km a běh na 12 km. Vzhledem k teplotě vody 14°C bylo plavání nejnáročnější z celého závodu. Ostatním disciplínám počasí přálo a tak celkový vítězný čas 2:58:26 byl více než dobrý.
      Závodu se zúčastnilo 19 odvážlivců z řad 601.skss, ŘŘSS a dalších útvarů AČR, z toho 14 borců nakonec splnilo časový limit.
      Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo za účasti velitele 601.skss a zástupce ředitele ŘSS, který věnoval nejrychlejšímu běžci triatlonu zvláštní cenu.
     Velitel útvaru všem závodníkům pogratuloval k dosaženým výkonům a předal spolu s diplomem také pamětní minci triatlonu, kterou se rozhodl udělit všem zúčastněným za odvahu pustit se do boje i při tak ledové vodě. (27.09.2007)Výběrové řízení k 601. skupině speciálních sil

Ve dnech od 17.9 do 23.9.2007 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 33 zájemců, z toho 24 se hlásilo k bojovým jednotkám a 9 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončilo 15 uchazečů o službu u bojových jednotek a 4 vojáci žádající k logistice a na štábní funkce.
      (24.09.2007)Odborně taktické cvičení

    Na přelomu měsíce srpna a září proběhlo odborně taktické cvičení (OTC) 601. skupiny speciálních sil (601.skss), které bylo jedním z hlavních úkolů v tomto výcvikovém roce. Cílem cvičení bylo prověřit znalosti, vycvičenost a připravenost vedení celého spektra speciálních operací v podmínkách blízkých reálnému nasazení „ speciálů “ v bojových misích.
    V průběhu cvičení navštívil úkolové uskupení speciálních sil ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Ing. Ondrej Páleník, kterého velitel 601.skss informoval o úkolech a průběhu OTC. Neodmyslitelnou součástí cvičení byla i účast Roty speciálního průzkumu Z (rota aktivních záloh), která dosaženými výsledky znovu potvrdila své pevné místo v řadách 601.skss. Již tradicí se stala spolupráce s Útvarem rychlého nasazení Policie ČR (URNA), jehož jednotka byla začleněna také do sestavy 601.skss a plnila úkoly spolu s bojovými jednotkami.
     „ Musím říci, že odborně taktické cvičení bylo splněno ve všech jednotlivých bodech na výtečnou, ať už se jedná o fázi plánování nebo samotného provedení cvičení “ , řekl na závěrečném vyhodnocení velitel útvaru plk. gšt. Ing. Milan Kovanda. ( 14.09.2007 )


Velitel útvaru - plukovníkem

      V pátek dne 24.8.2007 na základě rozkazu ministryně obrany JUDr. Vlasty Parkanové byla propůjčena podplukovníku gšt. Ing. Milanu Kovandovi hodnost plukovníka.
     K nové hodnosti přijel veliteli útvaru osobně poblahopřát a předat poděkování od ministryně obrany za vykonanou práci brig. gen. Ing. Ondrej Páleník, pro kterého to zde v Prostějově byla první oficiální návštěva od jeho jmenování do funkce ředitele Vojenského zpravodajství.
     Ke gratulaci se připojili i zástupci města Prostějov, starosta Ing. Jan Tesař a místostarosta Miroslav Pišťák a další vzácní hosté.
(24.08.2007)


Mezinárodní cvičení FALCON 2007

    V měsíci červnu proběhlo mezinárodní cvičení jednotek speciálních sil za účasti 601.skupiny speciálních sil a amerického Special Forces Operational Detachement Alpha.
    Náplň byla vybrána cíleně z potřeb plnění úkolů na bojových misích v Afghánistánu. Cvičení bylo zahájeno intenzivní střeleckou přípravou, dále pokračovalo tématy: boje v budovách a zastavěných oblastech, útoky na vozidla různých typů, využití a součinnost specialistů (odstřelovačů) a zdravotní přípravou .
    Velkým přínosem bylo také prohloubení již tak silné vazby mezi operátory, kteří spolu bok po boku plnili bojové úkoly proti bojovníkům Al-Kajdy a Talibanu v misi Enduring Freedom Afghánistán 2006. (10.07.2007)Mezinárodní hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením

      Již po dvanácté pomáhali příslušníci 601.skss s přípravou, organizací a logistickým zabezpečením mezinárodního hudebního festivalu pro děti a mládež se zdravotním postižením.Akce se konala tradičně na Plumlovské přehradě „U vrbiček“ ve dnech 6.až 7.6.2007.

       Slavnostního zahájení letošního ročníku se kromě velitele 601.skss pplk. gšt. Ing. Milana Kovandy zúčastnil i ředitel ředitelství řízení speciálních sil brig. gen. Ing. Ondrej PÁLENÍK.

       Spolupráce naší jednotky se zdravotně postiženými dětmi je již dlouholetá tradice, při níž můžeme těmto dětem dát tolik potřebnou pomoc a podporu. (12.06.2007)

 


Sportovní den útvaru

    V pátek 1.června 2007 jsme na počest našich kamarádů, kteří zahynuli při plnění služebních úkolů zorganizovali sportovní den útvaru. Tento rok jsme poprvé v jeden den uskutečnili memoriál Davida Bláhy ve fotbale a memoriál Pavla Mauera v dálkovém pochodu. Sportovního dne se kromě 601.skss zúčastnila fotbalová družstva vrtulníkové základny Přerov, Policie ČR, Městské policie Prostějov a Hasičů Prostějov.
    Slavnostní výkop turnaje provedl otec Davida Bláhy, který také na závěr společně s velitelem 601. skss pplk. gšt. Ing. Milanem Kovandou předal putovní pohár do rukou vítězů – družstvu „pilotů“ z Přerova.
    Velitel útvaru poděkoval všem za účast a perfektní organizaci celého sportovního dne.
„ Věřím, že se zde příští rok opět setkáme při již 4. ročníku memoriálu Davida Bláhy, DUM SPIRO SPERO “ řekl velitel na závěr celé akce. (04.06.2007)


Ministryně obrany navštívila 601. skupinu speciálních sil v Prostějově

     V pátek dne 1.6.2007 přivítal na prostějovském letišti delegaci ministryně obrany ČR JUDr. Vlasty Parkanové velitel 601. skupiny speciálních sil pplk. gšt. Ing. Milan Kovanda. Spolu s MO navštívil speciální síly zastupující ředitel Vojenského zpravodajství brig. gen. Ing. Pavel Adam, místopředseda výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Senátu PČR Tomáš Töpfer, místopředseda výboru pro obranu PS ČR Ing. Michael Hrbata a další významní hosté.
     Na síni tradic velitel 601.skss představil posádku Prostějov a seznámil delegaci s určením, úkoly a koncepcí rozvoje útvaru. Po té ředitel Ředitelství řízení speciálních sil brig. gen. Ing. Ondrej Páleník informoval o činnosti kontingentu speciálních sil v bojové operaci Trvalá Svoboda na území Afgánistánu v roce 2006
    Po prohlídce síně tradic se delegace přesunula k připravené ukázce speciálního materiálu a zbraňových systémů, používaných u 601. skss, včetně nedávno představených bojových vozidel Land Rover Defender 110 Tdi (SOV), která jsou svými vlastnostmi jedinečná v AČR.
    Na závěr návštěvy se při pracovním obědě ministryně obrany setkala s náměstkyní hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitkou Chalánkovou a místostarostou města Prostějov Miroslavem Pišťákem. „ Vztahy s prostějovskou posádkou, zvláště pak s 601.skss mohu charakterizovat jako nadstandardní “ řekl místostarosta , „ což dokazuje mnoho veřejných akcí, na kterých se vojáci tohoto útvaru podíleli. “
    MO ČR JUDr. Vlasta Parkanová s upřímným obdivem ocenila vynikající výsledky v bojových operacích a vysokou připravenost příslušníků útvaru. (01.06.2007)Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 14.5 do 20.5.2007 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 22 zájemců, z toho 12 se hlásilo k bojovým jednotkám a 10 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončilo 5 uchazečů o službu u bojových jednotek a 5 vojáků žádajících k logistice a na štábní funkce.
      (22.05.2007)


Oslavy Dne osvobození od fašismu a Významného dne útvaru

    Dne 11.5.07 proběhly u našeho útvaru oslavy u příležitosti 62. výročí osvobození od fašismu, které jsou již tradičně spojené s oslavami Významného dne útvaru. Pozvání na slavnostní akt přijali vzácní hosté........ (15.05.2007)

celý článek >>>


Nová bojová vozidla u 601. skupiny speciálních sil

    601.skupina speciálních sil představuje nové vozidlo Land Rover Defender 110 TDi Military Armoured 3, pro speciální síly více známé pod názvem SOV (Special Operations Vehicle), zaváděné do výzbroje 601.skss. (27.04.2007)

více zde >>>


Náčelník Generálního štábu poprvé u speciálních sil

    Ve čtvrtek 19. dubna 2007 byla 601.skss poctěna vzácnou návštěvou náčelníka Generálního štábu AČR generál poručíka Vlastimila Picka. Na prostějovském letišti přivítali generála Picka ředitel ředitelství řízení speciálních sil brigádní generál Ondrej Páleník a velitel 601.skss podplukovník Milan Kovanda.
    Na síni tradic velitel útvaru na úvod seznámil generála Picka s prostějovskou posádkou a přednesl prezentaci o 601.skss, jejím určení, úkoly a koncepcí rozvoje. Poté generál Páleník informoval náčelníka Generálního štábu o činnosti kontingentu speciálních sil v Afghánistánu v roce 2006.
    Další část návštěvy patřila ukázce speciálního materiálu a zbraňových systémům používanými příslušníky speciálních sil.
    Oficiální část návštěvy vyvrcholila představením nového bojového vozidla Land Rover Defender 110 Tdi, označovaného zkratkou SOV (special operations vehicle), zavedeného do výzbroje jednotky v nedávné době. Toto vozidlo bylo upraveno a vybaveno dle požadavků a zkušeností z bojových misí vojáků 601.skss. Generál Picek vozidlo osobně pokřtil láhví sektu a popřál mnoho úspěchů v dalších operacích.
    Náčelník Generálního štábu se také v průběhu návštěvy našeho útvaru setkal se zástupci města Prostějova, starostou Ing. Janem Tesařem a místostarostou Miroslavem Pišťákem.
    V průběhu své návštěvy generál Picek vyzdvihl dosažené úspěchy v dosavadních bojových nasazeních, ocenil vysokou úroveň připravenosti a profesionální přístup příslušníků speciálních sil. ( 20.4.2007 )Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 10.4 do 16.4.2007 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 26 zájemců, z toho 7 se hlásilo k bojovým jednotkám a 19 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončili 3 uchazeči o službu u bojových jednotek a 10 vojáků žádajících k logistice a na štábní funkce.
      (17.4.2007)


Zimní cvičení COLD RESPONSE 07 v Norsku

    V měsíci březnu proběhlo mezinárodní zimní cvičení za polárním kruhem v Norsku. Mimo příslušníků 601.skupiny speciálních sil se tohoto cvičení účastnily speciální síly ostatních členských států NATO.
    Hlavní důraz cvičení byl položen na provádění celého spektra speciálních operací, především pak speciálního průzkumu a úderných akcí. V těžce propustném terénu byl zároveň ověřen speciální materiál určený pro vedení boje v Arktice.
    Naší příslušníci si také prověřili standardní operační postupy v součinnostních nácvicích s ostatními příslušníky speciálních sil nejenom u vrtulníků a letadel, ale i rychlých člunů.
    V průběhu cvičení navštívil uskupení českých speciálních sil na operační základně velitel celého cvičení Více Admirál Jan Reksten, který s uznáním ocenil připravenost, vysoký morální stav a profesionalitu příslušníků českých speciálních sil.
    Českou jednotku zároveň navštívil vrchní velitel norské armády král Harald 5, což podtrhuje vysoký kredit 601.skss.
    I přes nepříznivé povětrnostní podmínky ke konci cvičení, byly všechny úkoly postavené před naše speciály splněny. (03.04.2007)


Výcvik v italských Alpách

     Na přelomu měsíce ledna a února se vybraní příslušníci útvaru zúčastnili výcviku v italských Alpách.Základní náplní výcviku byly nácviky vedení bojových operací v zimních podmínkách a ve vysokohorském terénu.
     Náročný výcvik byl rozdělen do několika fází, v rámci kterých si naši specialisté procvičili různé taktické činnosti specifické pro tak náročné prostředí. Velký důraz byl položen na zdravotní přípravu v horách.
    Celý výcvik byl zakončen několikadenním cvičením, při kterém byla procvičena příprava, plánování a provedení speciálních operací v těžko přístupném vysokohorském terénu.
     Na podobné výcviky jsou příslušníci jednotky pravidelně zváni partnerskými jednotkami speciálních sil NATO.
     Zároveň tento výcvik představoval závěrečnou fázi přípravy jednotek 601.skss na cvičení v arktických podmínkách, které proběhne v letošním roce za polárním kruhem v Norsku.
(19.02.2007)


Slavnostní akt předání velení útvaru

     Dne 12.1.2007 se konal slavnostní akt předání funkce velitele útvaru, který byl zahájen v prostorách síně tradic 601.skss odhalením plastiky mistra Miroslava Srostlíka Moravského. Nádherné dílo ztvárňuje domovské město 601.skupiny speciálních sil – Prostějov.
     Hlavní část setkání pak proběhla při slavnostním nástupu. Popřát a poděkovat generálu Páleníkovi a povzbudit jeho nástupce přišli náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka, ředitel Vojenského zpravodajství brigádní generál Miroslav Krejčík, starosta města Prostějov Ing. Jan Tesař a další významní hosté.
    Na závěr ceremoniálu byli položeny květiny k pietnímu místu útvaru, jako vzpomínka na příslušníky útvaru, kteří zahynuli při plnění služebních povinností. (16.01.2007)Finanční dar pro děti ze Základní školy a Dětského domova v Prostějově

     Tak jako každý rok, i letos navštívili na Štědrý den zástupci speciálních sil AČR v čele s brig. gen. Ing. Ondrejem Páleníkem a velitelem 601.skss pplk. gšt. Ing. Milanem Kovandou Základní školu a Dětský domov v Prostějově. Dětem rozdali drobné dárky a velitel předal řediteli školy výtěžek z dobrovolné sbírky vojáků 601 skupiny speciálních sil ve výši 35.000 Kč. (03.01.2007)Mimořádné povýšení do hodnosti brigádního generála

     Dne 4.12.2006 byl mimořádně povýšen do hodnosti brigádního generála bývalý velitel 601. skupiny speciálních sil plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník. (05.12.2006)

více na army.cz >>>


601. skupina speciálních sil má nového velitele

     Dne 1.12.2006 převzal funkci velitele 601. skupiny speciálních sil pplk. gšt. Ing. Milan Kovanda. (05.12.2006)


Bojový úkol splněn

     Minulý týden bylo ukončeno působení příslušníků Kontingentu speciálních sil v operaci Enduring Freedom na území Afghánistánu návratem poslední části jednotky zpět do vlasti.
    Všechny bojové úkoly byly se ctí splněny a všichni příslušníci Kontingentu se šťastně shledali se svými rodinami.
    Slavnostní ukončení mise a podrobné vyhodnocení plnění bojových úkolů bude sice provedeno až v nejbližší době, ale už dnes možno považovat právě ukončené působení v operaci za nejtěžší armádní misi v novodobé historii. (13.11.2006)Ministr obrany navštívil Kontingent speciálních sil v Afghánistánu

    Dne 8.10.2006 navštívil ministr obrany ČR Jiří Šedivý v doprovodu náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Pavla Štefky, ředitele Vojenského zpravodajství brigádního generála Miroslava Krejčíka a dalších vysokých funkcionářů AČR hlavní základnu českých speciálních sil v Afghánistánu.
     V průběhu návštěvy se členové delegace detailně seznámili s průběhem plnění bojových úkolů, které plní příslušníci 601.skss v rámci protiteroristické operace Enduring Freedom na jihu Afghánistánu.
    V souladu s plánem návštěvy proběhla také prohlídka „Campu Prostějov“ a ukázka hlavních druhů výzbroje a materiálu kontingentu.

    V další části programu se členové delegace setkali s velitelem speciálních operací na území Afghánistánu a dalšími představiteli koaličních armád. Armádní generál Pavel Štefka ocenil spolupráci partnerů s kontingentem AČR udělením třech Čestných odznaků Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého.
     Návštěva byla ukončena neformální besedou členů delegace s vojáky speciálních sil. Ministr obrany i náčelník Generálního štábu vysoce ocenili průběh plnění operačního úkolu v misi a popřáli kontingentu úspěchy i do dalších bojů.
     Úplnou tečkou návštěvy, která probíhala ve velice uvolněné atmosféře, pak bylo předání Pamětního odznaku Vojenského zpravodajství jeho ředitelem třem příslušníkům kontingentu za záchranu lidských životů při autonehodě těsně před odletem z vlasti.
    Přání štěstí a radostného návratu domů bylo skutečně srdečné od všech členů delegace.
(09.10.2006)

napsali o nás >>>7. ročník Setkání zdravotně postižené mládeže

      Minulý víkend příslušníci 601.skss ve spolupráci ze zástupci Sportcentra DDM, uspořádali Setkání zdravotně postižené mládeže. Na UVZ Hamry přijelo přes 180 dětí a dospělých, pro které byl připraven pestrý program nabitý různými soutěžemi a hrami. K tomu všemu nechyběl ani pravý vojenský guláš a jiné dobroty z kuchyně od profesionálů 601.skss.
      Díky vydařenému počasí a dobré organizaci, budou děti na „Setkání 2006“ ještě dlouho vzpomínat a zároveň se těšit na další ročník, který se uskuteční opět v tomto vojenském prostoru . (03.10.2006)


Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 18.9 do 20.9.2006 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 22 osob, z toho 4 zájemci se hlásili k bojovým jednotkám a 18 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončilo 11 vojáků žádajících k logistice a na štábní funkce. Tři uchazeči o službu u bojových jednotek nepostoupili ani do druhé části, která probíhá v terénu. Poslední ze čtyř zájemců ukončil výběrové řízení již druhého dne tohoto velmi náročného týdne.
      Z výkonů jednotlivců bylo vidět, že se na výběrové řízení připravovali, avšak i tak některé z testů nesplnili.
      Pokud jim odhodlání vydrží, tak za 6 měsíců mohou ukázat, že na to mají. (21.9.2006)


Ocenění bojových úspěchů v Afghánistánu

      Ve dnech 10.-13.9. 2006 se na osobní pozvání velitele US SOCCENT (Velitelství speciálních sil – střed) generála Kearnyho zúčastnila delegace 601.skss, v čele se zastupujícím velitelem podplukovníkem Milanem Kovandou, symposia speciálních sil na téma „Budování a zdokonalování schopností armádních protiteroristických jednotek “ Symposium se konalo v Tampě (Florida), která je domovským městem amerického regionálního velitelství střed. Zástupci našeho útvaru byli pozváni přesto, že speciální síly AČR nejsou součástí tohoto regionu.
       Jak již samotné téma konference napovídá, nejvíce pozornosti bylo věnováno strategické a operační úloze speciálních sil v boji proti terorismu a možným variantám tohoto boje v oblasti Blízkého a Středního východu a Afriky. Zvláštní panelová diskuse byla zaměřena na nutnost budování koaliční kompatibility, kooperace a výměny informací mezi jednotlivými složkami speciálních sil.
       Velitel SOCCENT ve svém závěrečném vystoupení ocenil výsledky států, které se aktivně podílejí na boji proti terorismu v různých částech světa. Vysokým oceněním bojových úspěchů příslušníků 601.skupiny speciálních sil v operaci Enduring Freedom na území Afghánistánu pak bylo, že Českou republiku jmenoval jako příklad relativně malé země s velkým praktickým přínosem v boji proti světovému zlu. (19.9.2006)


Krušný den u kontingentu

       Každý den v operaci Enduring Freedom je u Kontingentu speciálních sil mimořádně náročný a nabitý událostmi, o kterých nemůžou být z pochopitelných důvodů poskytovány detailní informace.
       Přesto všechno byl třináctý zářijový den poněkud zvláštní.
       Velitel úkolového uskupení na operační základně byl požádán správcem okresu, jako již poněkolikáté, o zabezpečení zdravotní pomoci místnímu obyvatelstvu. Na operační základnu však tentokrát byly přineseny čtyři zraněné děti v kritickém stavu. Osudnou se jim stala hra s talibánskou výbušnou nástrahou. Všem dětem byla okamžitě poskytnuta první pomoc (v jednom případě s několikrát opakovanou obnovou životních funkcí) a péče našimi odborně připravenými zdravotníky bojových skupin. Následně proběhla letecká evakuace pacientů do nejbližší spojenecké nemocnice. Podle posledních informací jsou jenom zásluhou našich vojáků všechny děti mimo ohrožení života a jejich stav je stabilizovaný.
       V ten samý den finišovaly v hlavním táboře přípravy na návštěvu Náčelníka Generálního štábu AČR generála Štefky v doprovodu Ředitele Vojenského zpravodajství generála Krejčíka a starosty města Prostějov Ing.Tesaře. Delegace se měla v rámci návštěvy seznámit především s průběhem plnění bojového úkolu. Bohužel, závada na přepravním letounu neumožnila přistání v Kandaháru a plánovaný program tak musel být zrušen. (14.9.2006)

4D0001.jpg, 5 kB 4D0002.jpg, 4 kB 4D0003.jpg, 7 kB

2. ročník memoriálu zakladatelů výsadkových jednotek

    Ve dnech 8 až 10.9.2006 pořádal Klub výsadkových veteránů při VÚ 8280 Prostějov setkání a branný závod veteránských výsadkových klubů z Čech i Slovenska. Na zabezpečení této akce se významně podíleli příslušníci 601.skupiny speciálních sil.
    V areálu VŠZ Magdalénský Mlýn – Jívová si dvanáct dvoučlenných družstev změřilo své síly v branných disciplínách.Na 1. místě se v celkovém hodnocení umístila prostějovská hlídka ve složení Vladimír Hurdálek a Vít Helia. Klub tak obhájil loňského zlato z pražského ročníku.
    Přejeme všem bývalým příslušníkům výsadkových jednotek stále pevné zdraví a hodně sportovního elánu .

kvv0003_t.jpg, 5 kB kvv0002_t.jpg, 6 kB kvv0004_t.jpg, 6 kB

Dne 10.9.2006 byly doplněny fotografie z mise Endurung Freedom 2006.


Dne 5.9.2006 byla doplněna flash animace panoramatického pohledu na CAMP PROSTĚJOV. Umístěno na stránce Mise Enduring Freedom 2006


Výtečné výsledky z džungle

    Ve dnech 7.července až 23.srpna se vybraní příslušníci našeho útvaru účastnili náročného mezinárodního kurzu vedení bojových operací v džungli (International Jungle Patrol Course ). Kurz je každoročně organizován Britskou armádou na území středoamerického státu BELIZE a je v armádních kruzích považován za .........................................>>>>

belize.jpg, 6 kB
  více zde

Dne 27.8.2006 byly doplněny stránky o samostatnou stránku z mise Enduring Freedom - Afghanistan 2006 a změněn webdesign.


Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 14.8 do 15.8.2006 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 6 zájemců, z toho 2 vojáci se hlásili k bojovým jednotkám a 4 k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončili 4 vojáci žádající k ostatním součástem skupiny. Uchazeči o službu u bojových jednotek výběrové řízení nedokončili.


Fotogalerie

Dne 10.8.2006 byly doplněny stránky fotogalerií z mise Enduring Freedom - Afghanistan 2006. Galerie je umístěná na stránce Mise Enduring Freedom 2006.


Ministr obrany navštívil speciální síly v Afghanistanu

      V sobotu 17.června navštívil ministr obrany ČR Karel Kühnl v doprovodu zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Emila Pupiše Kontingent speciálních sil pro operaci Enduring Freedom v Afghánistánu.
    Velitel Kontingentu informoval delegaci ministra obrany o průběhu plnění operačního úkolu v rámci mohutné spojenecké operace Mountain Thrust (Horský výpad) a o všeobecné bezpečnostní situaci na jihu země.
    Ministr obrany si dále s velkým zájmem prohlédl základnu Kontingentu, která nese jméno mateřského města 601.skupiny speciálních sil - „CAMP PROSTĚJOV“.
     Během neformálního setkání s příslušníky Kontingentu ministr obrany a zástupce náčelníka Generálního štábu vysoce ocenili výsledky měsíční práce příslušníků speciálních sil v operaci, především pak plnění bojového úkolu v mimořádně nebezpečné oblasti Afghánistánu.
     Na závěr krátké návštěvy popřál pan ministr vojákům hlavně zdraví a šťastný návrat domů k rodinám.
     Velitel Kontingentu plk.Ondrej Páleník ujistil ministra obrany o profesionalitě všech účastníků mise a poděkoval mu nejenom za návštěvu, ale i za práci ve prospěch speciálních sil po celou dobu jeho funkčního období.

mo-ministrobrany_afgh1-t.jpg, 5 kB mo-ministrobrany_afgh-t.jpg, 5 kB mo-camp-prostejov-t.jpg, 3 kB
mo-boj-ldr-t.jpg, 5 kB mo-granatomet-t.jpg, 5 kB mo-preprava-t.jpg, 4 kB

Dětský den

      První červnovou sobotu se uskutečnil na letišti v Prostějově dětský den pro rodiny příslušníků 601. skupiny spec. sil.
     Na ukázku byly k vidění vrtulníky Mi-171 a Mi-24, vojenská technika a materiál používaný při výcviku bojových jednotek a vystoupení skupiny Seiferos, která předvedla své umění s dravci.
    Dětský den se vydařil i přes nepřízeň počasí, což potvrzovali i usměvavé tváře dětí a dobrá nálada všech zúčastněných.

ukazkaMi-171-t.jpg, 4 kB soutez-strelba-t.jpg, 5 kB ukazkaSeiferos-t.jpg, 4 kB

Mezinárodní hudební festival pro děti a mládež se zdravotním postižením.

    Ve dnech 31.května a 1.června se již pojedenácté uskutečnilo setkání dětí a mládeže se zdravotním postižením v areálu Plumlovské přehrady.
     Na organizaci a přípravě této velkolepé akce se i tento rok významně podíleli příslušníci 601.skss. Účastníci festivalu tak měli možnost nejenom využít moderní armádní logistické zařízení, ale i ochutnat klasický vojenský guláš.
     Šťastné úsměvy dětí a jiskry v jejich očích byly pak pro vojáky tou největší odměnou za několika denní práci.

festival-zahajeni-t.jpg, 5 kB festival-zdrav-zab-t.jpg, 5 kB festival-publikum-t.jpg, 7 kB

Vojáci 601. skupiny speciálních sil opět v Afghánistánu

     Minulý týden byl úspěšně ukončen přesun Kontingentu speciálních sil do oblasti jižního Afghánistánu. Na odletovém letišti se s příslušníky Kontingentu osobně rozloučil a popřál hodně štěstí v mimořádně náročné misi náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Pavel Štefka.
    Příslušníci 601.skupiny speciálních sil se v Afghánistánu zapojí po boku spojenců do protiteroristické operace Trvalá Svoboda. V souladu s mandátem Parlamentu ČR budou v bojové misi působit po dobu šesti měsíců.
    Hlavním úkolem více jak sto členného Kontingentu bude vyhledávání a následná eliminace teroristických skupin v oblasti, která je tradiční baštou protivládního hnutí Taliban.

(ze dne: 31.5.2006)

napsali o nás >>>

arm-gen-rozlouceni-t.jpg, 3 kB preprava-t.jpg, 3 kB afg-preprava-t.jpg, 4 kB

31.5.2006 - Spuštěna anglická verze stránek www.601skss.cz

Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

Ve dnech od 15.5 do 21.5.2006 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 15 zájemců, z toho 6 osob se hlásilo k bojovým jednotkám a 9 osob k ostatním součástem skupiny.
      Úspěšně dokončili 2 vojáci k bojovým jednotkám a 4 vojáci k ostatním součástem skupiny.


Oslavy Dne osvobození

V pátek dne 5.května se u 601.skss uskutečnily oslavy Dne osvobození od fašismu zároveň s oslavami Významného dne útvaru. Slavnostní akt byl zahájen na městském hřbitově, kde byly za účasti představitelů státní správy a samosprávy položeny věnce k památníku obětí 2.světové války a k památníků padlých letců..................

celý článek, foto >>>


     28.04.2006 přidán odkaz v sekci pietní místo na panoramatický pohled na pietní místo.


     26.04.2006 doplněny termíny výběrového řízení, přidán odkaz v sekci odkazy a byla aktualizována mapa webu.


Výběrové řízení k 601.skupině speciálních sil

      Ve dnech od 3.4 do 9.4.2006 se konalo výběrové řízení u 601. skupiny speciálních sil. Zúčastnilo se 28 zájemců, z toho 11 osob se hlásilo k bojovým jednotkám a 17 osob k zábezpečovacím jednotkám a na štábní funkce.
      Úspěšně dokončili 4 vojáci k bojovým jednotkám a 6 vojáků k zabezpečovacím jednotkám a na štábní funkce.
      Přes relativně malá čísla, se procento úspěšnosti ve výběrovém řízení velmi zvýšilo proti výběrovým řízením konaných minulosti.
      Tady se potvrzuje pravidlo: „Kdo je připraven, není zaskočen“.


Udělení Čestného odznaku Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého
premysl-a-t.jpg, 2 kB

      23. března 2006 náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Pavel Štefka udělil Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, za výtečné plnění úkolů při výstavbě rotmistrovského a praporčického sboru vrchnímu praporčíku 601. skss.

více na www.army.cz >>>


Udělení Pamětního odznaku štábního kapitána Václava Morávka
moravek-a-t.jpg, 2 kB

      V úterý 21. března 2006 udělil náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Pavel Štefka dvaceti šesti příslušníkům AČR Pamětní odznak štábního kapitána Václava Morávka. Mezi nimi byl i velitel 601. skupiny speciálních sil plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník.

více na www.army.cz >>>


Ministr obrany se rozloučil se speciálními silami v Prostějově

      Ministr obrany Karel Kühnl se v pondělí 20. března 2006 v doprovodu svého prvního náměstka Pavla Štalmacha, náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Pavla Štefky a ředitele Vojenského zpravodajství brigádního generála Miroslava Krejčíka rozloučil s vojáky 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Ti zhruba v polovině dubna odletí už podruhé do Afghánistánu, kde budou opět plnit bojové úkoly v misi Enduring Freedom.

více na www.army.cz >>>


2. ročník memoriálu Davida Bláhy

      Rozhodli jsme se pokračovat v započaté tradici a uspořádali dne 18.3.2006 v tělocvičně Reálného gymnázia a ZŠ, druhý ročník memoriálu Davida Bláhy. Vzhledem k plnění úkolů našeho útvaru mimo vlast v letním období, nastala u druhého ročníku jedna podstatná změna: klasický fotbal byl nahrazen futsalem.

Umístění družstev:
pohar-t.jpg, 2 kB 1. místo: 601. skupina speciálních sil družstvo „B“
2. místo: Policie České republiky Prostějov
3. místo: 23. vrtulníková základna Přerov
4. místo: 102. průzkumný prapor Prostějov
5. místo: 601. skupina speciálních sil družstvo „A“
6. místo: Městská policie Prostějov

       Vyhlášení výsledků, které se konalo na Klubu speciálních sil, se zúčastnil také otec Davida Bláhy. Osobně předal vítězi putovní pohár, který nese jméno jeho syna.
       Velitel 601. skss plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník poděkoval všem zúčastněným a vyjádřil přesvědčení, že se všichni sejdeme zase za rok na třetím ročníku tohoto memoriálu.


3. Reprezentační ples speciálních sil

      Dne 24. února 2006 v 19,30 hod velitel 601. skss plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník slanostně zahájil 3. Reprezentační ples speciálních sil 601. skupiny speciálních sil. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnil náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Pavel Štefka spolu s ředitelem Vojenského zpravodajství brigádním generálem Ing. Miroslavem Krejčíkem. Ples se konal v prostorách Kulturního a společenského centra v Prostějově.
       K tanci a poslechu hrál Ladislav Kerndl. Na plese zazpívala i jeho dcera Tereza Kerndlová. Velkým kulturním zážitkem bylo vystoupení Jiřího Korna se svým kvartetem neboli 4TETetem.


Ministr obrany s poslanci navštívil 601. skupinu speciálních sil

    Dne 16.února.2006 navštívili 601. skupinu speciálních sil členové Výboru pro obranu a bezpečnost PSP ČR v doprovodu ministra obrany JUDr. Karla Kühnla a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Pavla Štefky.
    Cílem návštěvy bylo zjistit aktuální stav připravenosti jednotky před vysláním do operace "Trvalá Svoboda" v Afghánistánu.
     V rámci návštěvy byly provedeny ukázky zbraní, materiálního vybavení a výcviku 601. skss.
     Na závěr návštěvy proběhla neformální diskuse členů výboru s příslušníky Kontingentu pro operaci „Trvalá Svoboda“, na které předseda výboru Jan Vidím ujistil vojáky o podpoře speciálních sil ze strany výboru a popřál jim mnoho štěstí při plnění náročných úkolů v zahraničí.
     Delegace odlétala z výcvikového prostoru evidentně spokojena se stavem připravenosti 601. skss.

ministr-obr-t.jpg, 4 kB vila-osvobozeni-t.jpg, 3 kB jan-vidim-t.jpg, 4 kB

napsali o nás na www.army.cz >>>


Otevření klubu speciálních sil

      Dne 10. února 2006 byl slavnostně otevřen Klub speciálních sil. Klub je součástí kasáren na Letecké ulici v Prostějově. Uvnitř se nachází např.: velkoplošná obrazovka, promítací plátno, bar, kulečník, šipky, krb...


Velitel 601. skupiny speciálních sil - Vojenský manažer roku

       Dne 30. ledna 2006 převzal od NGŠ generálporučíka Pavla Štefky velitel 601.skss plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník ocenění „Vojenský manažer roku“.

více na www.army.cz >>>


Spuštění internetových stránek 601. skupiny speciálních sil

       Dne 10.2.2006 byly spuštěny internetové stránky 601. skss na www.601skss.cz


Vyhodnocení výcvikového roku 2005

      Dne 6. ledna 2006 proběhlo vyhodnocení výcvikového roku 2005. Velitel konstatoval, že úkoly byly splněny.


Finanční dar pro děti z Dětského domova a speciální školy v Čechách pod Kosířem

       Dne 24. prosince 2005 předal dětem z dětského domova v Čechách pod Kosířem velitel 601.skss plk. gšt. Ing. Ondrej Páleník peněžní dar v hodnotě 35 500,- Kč. Peníze byly získány ze sbírky uskutečněné mezi vojáky 601. skupiny speciálních sil.

více o spolupráci z dětmi z Čech pod Kosířem >>>


Uctění památky obětí tragické události

       Dne 9. prosince 2005 jsme si připomenuli výročí tragické nehody na železničním přejezdu ve Vrahovicích

 

DOMŮ
TOPlist