¨
baner.jpg

 

Plukovník Ing. Karel ŘEHKA

plukovník Ing. Karel ŘEHKA

* 1. 2. 1975


    Narodil se v Tišnově. V letech 1989-1993 studoval na Vojenském gymnáziu v Opavě. Následně se na podzim 1993 stal posluchačem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (obor průzkumný), kde studoval až do léta 1997. Ještě před ukončením studia absolvoval v roce 1996 jako zahraniční kadet roční důstojnický kurs v Královské vojenské akademii v Sandhurstu ve Velké Británii. Po ukončení studia ve Vyškově byl přidělen k prostějovské 6. speciální brigádě jako velitel skupiny. V roce 1998 byl vyslán do kurzu RANGER ve Spojených státech, který úspěšně absolvoval v březnu 1999. V červnu 1999 byl jako velitel průzkumného odřadu vyslán se 6. průzkumnou rotou KFOR do operace Joint Guardian na území jugoslávské provincie Kosovo. Po návratu do republiky byl v létě roku 2000 odvelen k Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, kde působil jako starší důstojník pracoviště zahraničních styků (zároveň si dálkově dokončil magisterské studium). V roce 2001 byl společně s inspektorem leteckých návodčích pověřen úkolem vytvořit Skupinu leteckých návodčích u 32. základny taktického letectva v Náměšti nad Oslavou a této skupině v letech 2001-2002 velel (v roce 2002 absolvoval ve Velké Británii kurs předsunutých leteckých návodčích – FAC a později získal i kvalifikaci Combat Ready). Následně se vrátil zpět do Prostějova, kde od října 2002 vykonával funkci velitele roty, později velitele střediska 601. skupiny speciálních sil, a to až do července 2006. V mezidobí v roce 2003 absolvoval kurs krizového řízení obrany státu na Vojenské akademii v Brně a v roce 2004 se jako zástupce velitele kontingentu speciálních sil zúčastnil operace Enduring Freedom na území Afghánistánu. Od srpna 2006 do července 2009 působil jako vedoucí starší důstojník – specialista oddělení speciálních sil na velitelství sil rychlé reakce NATO (JHQ ARRC) v Rheindahlenu ve Spolkové republice Německo (jako takový se na přelomu let 2006/2007 a 2007/2008 dvakrát vrátil do Afghánistánu, kde působil jako starší důstojník – specialista prvku velení a řízení speciálních operací ISAF). Po návratu do České republiky byl zařazen na funkci staršího důstojníka – specialisty Ředitelství řízení speciálních sil Ministerstva obrany a byl pověřen plněním úkolů vojenského asistenta ministra obrany. Dne 1. 5. 2010 se stal velitelem 601. skupiny speciálních sil, v jejímž čele stál do 31. 10. 2014. V roce 2011 velel Úkolovému uskupení speciálních sil v operaci ISAF na území Afghánistánu. Od 1. 11. 2014 zastává post ředitele na nově založeném Ředitelství speciálních sil MO, které vzniklo v rámci přepodřízení 601. skupiny speciálních sil pod velení NGŠ AČR.

 

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz