¨
baner.jpg

 

brigádní generál Ing. Milan KOVANDA

generálmajor Ing. Milan KOVANDA

* 27. 3. 1970


    Narodil se Karlových Varech. Po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Praze, kde studoval v letech 1984-1988, se stal na podzim 1988 posluchačem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (obor motostřelecký, od 2. ročníku průzkumný). Po ukončení studia nastoupil v roce 1992 k 22. výsadkové brigádě speciálního určení do Prostějova, a to jako velitel skupiny průzkumné roty. Po reorganizaci 22. výsadkové brigády na 6. speciální skupinu, která se uskutečnila k 1.11.1992, se stal velitelem skupiny speciálního průzkumu. V roce 1997 byl vyslán do zdokonalovacího kurzu pro zpravodajské důstojníky v USA (Fort Huachuca, Arizona). Po návratu ze Spojených států zastával v letech 1997-1998 funkci velitele odřadu speciálního průzkumu 6. speciální skupiny. Po vytvoření Roty speciálních sil, která byla v rámci 6. speciální brigády vyčleněna pro síly rychlé reakce NATO, se stal 1.10.1998 jejím prvním velitelem. V červnu 1999 byl vyslán jako zástupce velitele 6. průzkumné roty do operace Joint Guardian na území jugoslávské provincie Kosovo. Po návratu z Kosova vykonával i nadále funkci velitele Roty speciálních sil, a to až do roku 2001, kdy byl vyslán jako vedoucí starší důstojník – specialista pro speciální operace na velitelství sil rychlé reakce NATO (JHQ ARRC) do Rheindahlenu ve Spolkové republice Německo, kde strávil tři roky. Po návratu do České republiky absolvoval v roce 2003 Kurs krizového řízení státu na Univerzitě obrany v Brně a ve stejném roce byl ustanoven zástupcem velitele prostějovské 601. skupiny speciálních sil. V roce 2004 se spolu s kontingentem speciálních sil zúčastnil operace Enduring Freedom na území Afghánistánu, a to jako styčný důstojník a náčelník operačního štábu kontingentu speciálních sil. V roce 2005 se stal frekventantem Kurzu generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně a po jeho ukončení byl dnem 1.12.2006 ustanoven velitelem 601. skupiny speciálních sil. Tuto zodpovědnou funkci zastával nepřetržitě až do konce dubna 2010. V mezidobí velel dvakrát (v letech 2008 a 2009) kontingentu speciálních sil v operaci Enduring Freedom na území Afghánistánu. Dnem 1.5.2010 byl jmenován zástupcem velitele Velitelství společných sil AČR v Olomouci, kde působí doposud. Dne 8.5.2010 byl jmenován brigádním generálem. Dnem 1.5.2010 byl jmenován zástupcem velitele Velitelství společných sil AČR v Olomouci. Dne 8.5.2010 byl jmenován brigádním generálem. Od listopadu 2012 působí u Vojenského zpravodajství. 8.5.2013 jmenován prezidentem republiky do hodnosti generálmajora.

 

Připomínky a náměty: webmaster@601skss.cz